Про журнал

Збірник «Діалог: медіастудії», заснований у 2004 році. У публікаціях збірника розглядаються актуальні питання соціальних комунікацій: журналістикознавства, теорії та історії журналістики; публіцистики, журналістських жанрів; реклами та зв'язків з громадськістю; медіакритики, літературної праці та медіаредагування; теоретичні та методологічні підходи до вивчення важливих аспектів комунікативістики в часи нових медіа; телерадіовиробництво тощо.
Наукові рецепції соціальних комунікацій із політологічної, економічної, культурологічної, філософської, соціологічної, психологічної, філологічної перспективи також знаходять своє втілення на сторінках збірника.

ISSN: 2308-3255 (друкована версія)
DOI: 10.18524/2308-3255

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31.03.2024 р.): КВ № 9978 від 21.06.2005 р.

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 36 від 11.01.2024 р. збірник зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб’єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-02546.

Періодичність виходу: один раз на рік (з 2016 р.)
Мови розповсюдження: українська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: О. А. Іванова, д-р наук із соціальних комунікацій, проф.
Адреса редакції: Французьський бул., 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
Електронна адреса: dialog.media.studies@gmail.com