український науковий рецензований журнал із соціальних комунікацій

Діалог: медіа-студії

Рік заснування: 2004.
Галузь і проблематика: "Діалог: Медіа-студії" - це науковий, рецензований збірник із соціальних комунікацій. У публікаціях збірника розглядаються актуальні питання соціальних комунікацій: журналістикознавства, теорії та історії журналістики; публіцистики, журналістських жанрів; реклами та зв'язків з громадськістю; медіакритики, літературної праці та медіаредагування; теоретичні та методологічні підходи до вивчення важливих аспектів комунікативістики в часи нових медіа; телерадіовиробництво тощо.
Наукові рецепції соціальних комунікацій із політологічної, економічної, культурологічної, філософської, соціологічної, психологічної, філологічної перспективи також знаходять своє втілення на сторінках збірника.
ISSN: 2308-3255 (Print).
DOI: 10.18524/2308-3255.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9978 від 21.06.2005 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні науки (26.01.2011); соціальні комунікації (23.02.2011).
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік; з 2016 р. – 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Олена Іванова.
Адреса редакції: 65082, Україна, Одеса, Французьський бульвар, 24/26
Телефон: +38(0482)34-80-11
E-mail: dialog.media.studies@gmail.com або ad.pr.chair@gmail.com

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 25 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Трансмедійний сторітелінг як синергія жанрів, цифрового контенту та мультимедійних платформ PDF
Сергій Азєєв 8-17
Профілактика соціально небезпечних хвороб (туберкульозу) в об’єктиві ЗМІ PDF
Світлана Брошкова 18-32
Соціальний театр як інструмент налагодження діалогу між різними спільнотами PDF
Дар’я Виставкіна 33-41
Зображальна журналістика та її жанри у висвітленні проблеми «кризи біженців» англійськими виданнями (на прикладі видання «The Guardian») PDF (English)
Алла Коваленко, Наталя Алексєєва 42-77
Соціальні комунікації в публічному просторі PDF
Тетяна Крижановська 78-98
Специфіка використання фразем у медійних заголовках: психолінгвістичний аспект PDF
Інна Лакомська 99-115
Конфліктні стратегії аргументації в соціальних мережах PDF
Софія Нерян 116-127
Перманентне злиття мережних інтеграторів у галузі знань 06 "Журналістика" на етапі конвергенції інфокомунікаційних технологій PDF
Віктор Пантєлєєв 128-143
Технологія великих даних (Big Data): основні характеристики та перспективи використання в журналістиці PDF
Василь Полюга 144-154
Одеська преса другої половини ХІХ ст. - головне джерело закордонних новин на Півдні України PDF
Ірина Сидун 155-167
Контент дитячого блогінгу України відеохостингу YOU TUBE: чинники популярності (за матеріалами каналу «Познаватель») PDF
Олена Хобта 168-190
Аудит-мономіали та поліміали в медіапросторі PDF (English)
Оксана Чайка 191-202
Репрезентація досвіду українських жінок-військовослужбовиць у книгах про війну на Сході України (на матеріалі збірок «Дівчата зрізають коси» Є. Подобної та «Жінка війни» А. Шили) PDF
Аліна Червінчук 203-216
Українська документальна книга про жінку на війні: руйнування закарбованих стереотипів чи формування нових? PDF
Олена Іванова 217-220
Гарна новина для місцевої преси: у світлі знань майбутнє локальних медіа бачиться оптимістично PDF
Ольга Рембецька 221-224