український науковий рецензований журнал із соціальних комунікацій

Діалог: медіа-студії

Рік заснування: 2004.
Галузь і проблематика: "Діалог: Медіа-студії" - це науковий, рецензований збірник із соціальних комунікацій. У публікаціях збірника розглядаються актуальні питання соціальних комунікацій: журналістикознавства, теорії та історії журналістики; публіцистики, журналістських жанрів; реклами та зв'язків з громадськістю; медіакритики, літературної праці та медіаредагування; теоретичні та методологічні підходи до вивчення важливих аспектів комунікативістики в часи нових медіа; телерадіовиробництво тощо.
Наукові рецепції соціальних комунікацій із політологічної, економічної, культурологічної, філософської, соціологічної, психологічної, філологічної перспективи також знаходять своє втілення на сторінках збірника.
ISSN: 2308-3255 (Print).
DOI: 10.18524/2308-3255.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9978 від 21.06.2005 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні науки (26.01.2011); соціальні комунікації (23.02.2011).
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік; з 2016 р. – 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Олена Іванова.
Адреса редакції: 65082, Україна, Одеса, Французьський бульвар, 24/26
Телефон: +38(0482)34-80-11
E-mail: dialog.media.studies@gmail.com або ad.pr.chair@gmail.com

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 24 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

УПРАВЛIННЯ ГРОМАДCЬКОЮ ДУМКОЮ В УМОВАХ IНФОРМАЦIЙНОГО CУCПIЛЬCТВА: CТРАТЕГIЧНИЙ ПIДХIД PDF
Олена Андріївна Іванова 8-41
Чорнобильська зона відчуження: загроза смерті чи відродження? (на матеріалі подорожнього нарису Маркіяна Камиша «Оформляндія або Прогулянка в Зону») PDF
Алла Федосіївна Коваленко 42-64
НОВІ МЕДІА ТА «АФФЕКТИВНІСТЬ»: ВИПАДКИ БІЛОРУСІ PDF (Русский)
Gleb Koran 65-86
КОНТЕНТ ДИТЯЧОГО БЛОГІНГУ УКРАЇНИ ВІДЕОХОСТИНГУ YOUTUBE: ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОЛОГІЇ PDF
Олена Ігорівна Хобта 87-108
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ У ВИСВІТЛЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Світлана Леонідівна Брошкова 109-128
ПОЛІЛОГІЗМ КОМУНІКАЦІЇ В СОЦМЕРЕЖАХ: ФОРМИ І ЖАНРИ PDF
Софія Олександрівна Нерян 129-141
АВТОРСЬКА КОЛОНКА ЧАСОПИСУ «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ»: ТЕМАТИЧНО-ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Леся Бурич 142-168
КОРПОРАТИВНА МЕДІАКРИТИКА В МЕРЕЖІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД PDF
Наталя Фенько 169-179
ПОЯВА МУЛЬТИМЕДІЙНОСТІ, ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ІНТЕРАКТИВНОСТІ НА МІСЦЕВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ САЙТАХ, АБО ЯК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ ОПАНОВУВАЛИ МЕРЕЖУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ САЙТІВ «РЕПОРТЕР» ТА «ДУМСКАЯ» ЗА 2005-2014 РОКИ) PDF
Наталія Олександрівна Стеблина 180-209
ВПЛИВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РЕЦИПІЄНТОМ PDF
Ольга Павлівна Мойсеєва 210-220
ФУНКЦІЇ ОПОЗИЦІЇ «СВОЄ – ЧУЖЕ» У КНИЗІ ПОДОРОЖНІХ НАРИСІВ ІЛЛІ ІЛЬФА І ЄВГЕНА ПЕТРОВА «ОДНОПОВЕРХОВА АМЕРИКА» PDF
Катерина Геннадіївна Валькова 221-240
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІМІДЖУ ІНДИВІДА: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Віталіївна Скалацька 241-255
РІДКІСНІ КОЛЕКЦІЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Ірина Володимирівна Сидун 256-264
АВТОР–УЧАСНИК ПОДІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВОЄННІЙ ДОКУМЕНТАЛІСТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ СЕРІЇ КНИГ «ЗВІТ ЗА СЕРПЕНЬ’14», «ІЛОВАЙСЬКИЙ ЩОДЕННИК», «САВУР-МОГИЛА») PDF
Аліна Олегівна Червінчук 265-274