Про журнал

Рік заснування: 2004.
Галузь і проблематика: "Діалог: Медіа-студії" - це науковий, рецензований збірник із соціальних комунікацій. У публікаціях збірника розглядаються актуальні питання соціальних комунікацій: журналістикознавства, теорії та історії журналістики; публіцистики, журналістських жанрів; реклами та зв'язків з громадськістю; медіакритики, літературної праці та медіаредагування; теоретичні та методологічні підходи до вивчення важливих аспектів комунікативістики в часи нових медіа; телерадіовиробництво тощо.
Наукові рецепції соціальних комунікацій із політологічної, економічної, культурологічної, філософської, соціологічної, психологічної, філологічної перспективи також знаходять своє втілення на сторінках збірника.
ISSN: 2308-3255 (Print).
DOI: 10.18524/2308-3255
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9978 від 21.06.2005 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні науки (26.01.2011); соціальні комунікації (23.02.2011).
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік; з 2016 р. – 1 раз на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Олена Іванова.
Адреса редакції: Французьський бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
Телефон: +38(0482)34-80-11
E-mail: dialog.media.studies@gmail.com або ad.pr.chair@gmail.com

Поточний номер

№ 28 (2022)
Опубліковано: 2023-03-31

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски