Про журнал

Галузь та проблематика

"Діалог: медіастудії" - це науковий, рецензований журнал із соціальних комунікацій. У публікаціях журналу розглядаються актуальні питання соціальних комунікацій:

 • журналістикознавства, теорії та історії журналістики;
 • публіцистики, журналістських жанрів;
 • реклами та зв'язків з громадськістю;
 • медіакритики, літературної праці та медіаредагування;
 • теоретичні та методологічні підходи до вивчення важливих аспектів комунікативістики в часи нових медіа; 
 • телерадіовиробництво тощо.

Наукові рецепції соціальних комунікацій із політологічної, економічної, культурологічної, філософської, соціологічної, психологічної, філологічної перспективи також знаходять своє втілення на сторінках збірника. 

Головним призначенням видання "Діалог: медіастудії" є апробація результатів досліджень актуальних еоретичних і прикладних проблем соціальних комунікацій досвідченими вченими та початківцями. 

Основні рубрики збірника "Діалог: медіастудії":

 • Медіатеорія
 • Медіадослідження
 • Медіаконтекст
 • Медіаосвіта
 • Медіарецензія

 

Процес рецензування

Науковий збірник "Діалог: медіастудії" орієнтується на етичні рекомендації СОРЕ (Комітету етики наукових публікацій)

Поради до рецензентів:

погоджуйтесь оцінювати рукописи тільки у тому випадку, якщо тема відповідає вашим науковим інтересам;

поважайте конфіденційність процесу рецензування та не розголошуйте жодних деталей щодо рукопису або процесу рецензування, до або після рецензування;

не використовуйте інформацію, отриману під час рецензування, для власної вигоди, не передавайте її третім особам чи організаціям;

заявляйте про будь-які конфлікти інтересів, звертайтеся за порадою до редакції збірника, якщо ви не впевнені, що робота представляє науковий інтерес;

слідкуйте за тим, аби на оцінку рукопису не впливали національні, релігійні або політичні погляди, гендерні та інші характеристики автора;

будьте об’єктивними та конструктивними під час рецензування, уникайте занадто різких, негативних коментарів, які можуть завдати шкоди репутації;

надавайте точну та правдиву інформацію про себе та свої професійні здобутки.

Надавши згоду на рецензування, рецензент:

повідомляє редакцію, якщо працює у тій же установі, що і автор (або збирається там працювати), якщо він / вона нещодавно (до трьох років) був / була викладачем чи студентом автора, співпрацював / співпрацювала над спільним проектом чи у межах гранту; якщо мав / мала близькі особисті стосунки з автором;

надсилає відповіді вчасно;

дає пропозиції для інших рецензентів, якщо редакція пропонує це зробити;

не погоджується оцінювати рукопис, не маючи попереднього наміру подавати рецензію, тільки для того, щоб отримати уявлення про текст; 

відмовляється від рецензування, якщо він / вона почувається нездатним / нездатною забезпечити чесне та неупереджене рецензування;

відмовляється від рецензування, якщо редакція збірника порушує політику рецензування (наприклад, надсилає рецензенту рукопис, де зазначено ім'я та прізвище автора);

Під час рецензування рецензент:

читає рукопис, додаткові матеріали та інструкції від редакції, відразу повідомляючи про будь-які непорозуміння;

повідомляє, якщо не вважає можливим здійснювати експертизу щодо окремих частин рукопису;

не залучає нікого для оцінки рукопису, включаючи аспірантів; 

дотримується конфіденційності;

повідомляє редакцію, якщо виникли причини, через які рецензія не може бути подана вчасно;

повідомляє редакцію, якщо він / вона знайшов / знайшла схожі на рукопис матеріали (опубліковані чи неопубліковані);

не зв'язувається із автором рукопису без погодження із редакцією.

Готуючи рецензію, рецензент:

пам'ятає, що редактор очікує він нього / неї якісної експертизи, обґрунтованих суджень, а також чесного звіту про переваги та недоліки рукопису;

подає до розгляду об'єкивні та конструктивні пропозиції, надає фідбек, якщо це дозволить автору покращити рукопис;

намагається бути конкретним у своїй критиці, надає аргументи, аби допомоги редакції ухвалити рішення щодо публікації;

не намагається переписати рукопис у своєму стилі, якщо написане автором у цілому є зрозумілим;

надаючи зворотній зв'язок, ставиться до автора із повагою; 

робить чіткі пропозиції щодо подальших досліджень, які можуть бути потрібні для того, щоб покращити рукопис;

не включає до рецензії коментарі третіх осіб;

не робить нечесних або негативних коментарів, не включає до рецензії несправедливої критики щодо робіт, які згадані у рукописі;

слідкує за тим, аби коментарі та рекомендації для редактора відповідали порадам, які надаються авторові;

не вмщує негативних, неправдивих звинувачень щодо автора роботи у конфіденцйних коментарях до редактора;

не пропонує авторові вмістити цитати із власних робіт (або із робіт колег), аби підвищити кількість згадок про власну роботу (або роботи колег), усі пропозиції щодо цитувань інших робіт мають бути чітко обґрунтовані;

слідкує за тим, аби дотримуватись формальних вимог рецензування (надає всю необхідну інформацію про себе, підписує рецензію та ін.);

подає рецензію у затвердженій формі.

Після рецензування

Рецензент:

продовжує забезпечувати конфіденційність щодо рукопису та процесу його рецензування;

відповідає вчасно, якщо редакція має запитання щодо рецензії, надає відповідну інформацію;

зв'язується із редакцією, якщо після рецензування з'являться додаткові зауваження чи поради, що стосуються рукопису;

читає рецензії від інших рецензентів, якщо вони надаються збірником, аби удосконалити своє власне розуміння теми чи ухваленого рішення.

 

Періодичність публікації

Періодичність виходу збірника – щорічно.

Політика відкритого доступу

Цей збірник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Фінансова політика видання

Публікація праць у збірнику здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.

Етика до публікацій

Редакція збірника представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю збірника. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується у збірнику, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор збірника керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали збірника не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції збірника. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

  Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірника.

Редакційна колегія

Голова редколегії:

д-р наук із соц. комунік, проф. Олена Іванова, Одеса, Україна.

Члени редколегії:

д-р іст. наук, проф. Ірена Грєбцова, Одеса, Україна;

д-р філос. наук, проф. Василь Попков, Одеса, Україна;

д-р наук із соц. комунік., проф. Вікторія Шевченко, Київ, Україна;

д-р наук із соц. комунік., проф. Марія Бутиріна, Дніпро, Україна;

д-р філол. наук, проф. Володимир Олексенко, Херсон, Україна;

д-р екон. наук, проф. Антоніна Дьякона, Рига, Латвія;

д-р політ. наук, д-р габілітований, проф. Веслав Вацлавчик, Торунь, Польща;

д-р філол. наук, д-р габілітований Світлана Романюк, Варшава, Польща.

Історія збірника

Збірник "Діалог: Медіастудії" був заснований у 2004 році в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, найстарішому університеті Півдня України. Профіль збірника - соціальні комунікації. Погляди на журналістику із політологічної, соціологічної, філологічної перспективи також знаходять своє втілення на сторінках збірника. Більш ніж 500 статей були опубліковані у збірнику з 2004 року. Одна третина досліджень належать працівникам Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (факультет журналістики, реклами та видавничої справи). Інші статті були надіслані із провідних українських університетів, де вивчається журналістика та соціальні комунікації, зокрема з міст: Київ, Львів, Дніпро, Харків, Тернопіль, Запоріжжя, Суми. Відомі українські дослідники співпрацювали із збірником "Діалог: Медіастудії", це професори В. Демченко, Н. Зелінська, В. Іванов, І. Крупський, І. Михайлин, Н. Поплавська, Г. Почепцов, В. Різун, Н. Сидоренко, О. Ткаченко, Ю. Фінклер. 

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Збірник "Діалог: Медіастудії" запрошує до співпраці дослідників у сфері соціальних комунікацій та журналістики.