Редакційний штат

Голова редколегії:

д-р наук із соц. комунік. Олена Іванова, Одеса, Україна.

Члени редколегії:

д-р іст. наук Ірена Грєбцова, Одеса, Україна;

д-р філос. наук Василь Попков, Одеса, Україна;

д-р наук із соц. комунік. Вікторія Шевченко, Київ, Україна;

д-р наук із соц. комунік. Марія Бутиріна, Дніпро, Україна;

д-р філол. наук Володимир Олексенко, Херсон, Україна;

д-р екон. наук Антоніна Дьякова, Рига, Латвія;

д-р філол. наук, dr hab Світлана Романюк, Варшава, Польща;

dr hab Веслав Вацлавчик, Торунь, Польща.