Редакційний штат

Голова редколегії:

д-р наук із соц. комунік, проф. Олена Іванова, Одеса, Україна.

Члени редколегії:

д-р іст. наук, проф. Ірена Грєбцова, Одеса, Україна;

д-р філос. наук, проф. Василь Попков, Одеса, Україна;

д-р наук із соц. комунік., проф. Вікторія Шевченко, Київ, Україна;

д-р наук із соц. комунік., проф. Марія Бутиріна, Дніпро, Україна;

д-р філол. наук, проф. Володимир Олексенко, Херсон, Україна;

д-р екон. наук, проф. Антоніна Дьякона, Рига, Латвія;

д-р політ. наук, д-р габілітований, проф. Веслав Вацлавчик, Торунь, Польща;

д-р філол. наук, д-р габілітований Світлана Романюк, Варшава, Польща.