Редакційний штат

Редактори

Ольга Ляху, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Наталія Олександрівна Стеблина, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Шановна Олена Андріївна Іванова, ОНУ імені І. І. Мечникова, Ukraine

Редактор розділу

Шановна Олена Андріївна Іванова, ОНУ імені І. І. Мечникова, Ukraine