DOI: https://doi.org/10.18524/2308-3255.2019.25.195588

Одеська преса другої половини ХІХ ст. - головне джерело закордонних новин на Півдні України

Ірина Сидун

Анотація


У статті досліджено матеріали одеської преси другої половини ХІХ ст. як головне джерело закордонних новин на Півдні України. Виявлено основні проблеми, які порушувалися на шпальтах тогочасних видань. Показано, що дослідження регіональної періодичної преси є одним із важливих завдань на сьогодні. Саме такі видання є важливим історичним джерелом досліджуваного періоду. Протягом історичного розвитку видання еволюціонували. Змінювалися як зовнішній вигляд видання, так і інформаційна політика. Показано процес формування оцінок соціально-економічного, внутрішнього та зовнішньополітичного життя зарубіжних країн, які обумовили особливості сприйняття громадськості Херсонської губернії другої половини ХІХ ст.

Ключові слова


періодичні видання; одеська преса; Південь України; закордонні новини; зарубіжні країни; США; цензура

Повний текст:

PDF

Посилання


Vedomosti odesskogo gradonachalnicztva. (1869–1898). Odessa. [In Russian].

Grebczova, I. S. (2002) Periodicheskaya pechat v obshhestvennom razvitii Yuzhnogo stepnogo regionaRossijskoj imperii [Periodicals in the social development of the Southern steppe region of the Russian Empire] (Vtoraya tret 19 v.). Odessa. [In Russian].

Grebtsova, I. S. (1995) Pressa yuzhnyih guberniy Ukrainyi pervoy polovinyi 19 v. Kak istochnik po istorii Novorossiyskogo kraya. [Press of the southern provinces of Ukraine in the first half of the 19th century as a source on the history of the Novorossiysk Territory]. Zapiski istoricheskogo fakulteta. Vol. 1. [In Russian].

Hriebtsova, I. S. (2002) Redaktsiino-vydavnycha i publitsystychna diialnist P. P. Sokalskoho [Editorial, publishing and journalistic activity of P. P Sokalsky]. Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist. Dopovidi ta povidomlennia naukovoteoretychnoi konferentsii. Lviv [In Ukrainian].

Novorossiyskie vedomosti (1870–1871). Odessa [In Russian].

Novorossiyskiy telegraf (1869). Oktyabr–dekabr. Odessa [In Russian].

Novorossiyskiy telegraf (1869–1898). Odessa [In Russian].

Novorossiyskiy telegraf (1875). 30 dekabrya. Odessa [In Russian].

Odesskie novosti (1884–1885; 1892–1898). Odessa [In Russian].

Odesskiy vestnik (1861–1893). Odessa [In Russian].

Pisma k istorii «Odesskogo vestnika». [Letters to the History of the Odessa Gazette]. F. 162. Zelenyiy Pavel Aleksandrovich. op. 1. D. 4. Gosudarstvennyiy arhiv Odesskoy oblasti. Odessa [In Russian].

Pravda (1877–1880). Odesa [In Ukrainian].

Predpisanie vremennogo general-gubernatora i spravka zhandarmskogo upravleniya Odessyi o redaktore-izdatele «Odesskogo listka» V. Navrotskom. [The order of the interim governor-general and a note from the gendarme administration of Odessa about the editor-publisher of the Odessa Leaf V. Navrotsky]. (18–19 noyabrya 1883). F. 385. Zhandarmskoe upravlenie Odessa. op. 1. D. 192. Tsentralnyiy gosudarstvennyiy istoricheskiy arhiv [In Russian].

Russkaya periodicheskaya pechat [Russian periodicals]. 1702–1894. (1959). za red. A. G. Dementeva. Moskow. [In Russian].

Spisok rabot P. P. Sokalskogo [List of works by P. P. Sokalsky]. (1852– 1886). F. 1. LIteraturnI materIali. D. 38504. Rukopisnyiy ottdel natsionalnoy biblioteki Ukrainyi im. V. I. Vernadskogo [In Russian].

Yug (1882). Vol. 1. Odessa [In Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ведомости одесского градоначальництва. 1869–1898. Одесса.

Гребцова И. С. Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи. Вторая треть ХІХ в. Одесса : Астропринт, 2002. 407 с.

Гребцова И. С. Пресса южных губерний Украины первой половины ХIХ в. как источник по истории Новороссийского края. Записки исторического факультета. Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. 1995. Вып. 1. С. 177–183.

Грєбцова І. С. Редакційно-видавнича і публіцистична діяльність П. П. Сокальського. Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення науково-теоретичної конференції. Львів. 2002. С. 618–621.

Новороссийские ведомости. 1870–1871. Одесса.

Новороссийский телеграф. 1869. октябрь–декабрь. Одесса.

Новороссийский телеграф. 1869–1898. Одесса.

Новороссийский телеграф. 1875. 30 декабря. Одесса.

Одесские новости. 1884–1885, 1892–1898. Одесса.

Одесский вестник. 1861–1893. Одесса.

Письма к истории «Одесского вестника». Ф. 162. Зеленый Павел Александрович. оп. 1. Д. 4. Без дат. 145 л. Державний архів Одеської області. м. Одеса.

Правда. 1877–1880. Одеса.

Предписание временного генерал-губернатора и справка жандармского управления г. Одессы о редакторе-издателе «Одесского листка» В. Навроцком. 18–19 ноября 1883 г. Ф. 385. Жандармское управление г. Одеса. оп. 1. Д. 192. 72 л. Центральний державний історичний архів.

Русская периодическая печать (1702–1894) / за ред. А. Г. Дементьева. Москва : Госполитиздат. 1959. 836 с.

Список работ П. П. Сокальського. 1852–1886. Ф. 1. Літературні матеріали. Д. 38504. 4 л. Рукописний відділ національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Юг. 1882. № 1. Одеса. С. 1–72.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2308-3255 (Print)