DOI: https://doi.org/10.18524/2308-3255.2019.25.195594

Конфліктні стратегії аргументації в соціальних мережах

Софія Нерян

Анотація


Статтю присвячено визначенню й кваліфікації стратегій аргументативного спілкування у взаємодії в соціальних мережах. Розглянуто поняття стратегії, схарактеризовано специфіку конфліктного спілкування в протиставленні зкооперативним, запропоновано типологію конфліктних стратегій аргументації. На матеріалі дописів і коментарів користувачів соціальної мережі Facebook простежено особливості конфліктної взаємодії в аргументативному дискурсі. Запропоновано виокремлювати стратегії дискредитації і декларування, що мають вербальні особливості реалізації в соціальних мережах.

Ключові слова


соціальна мережа; аргументативний дискурс; конфліктна взаємодія; комунікативна стратегія; стратегія дискредитації; стратегія декларування

Повний текст:

PDF

Посилання


Byelova, A. D. (2004). Komunikatyvni stratehiyi i taktyky: problemy systematyky [Communication strategies and tactics: problems of systematics]. Movni i kontseptualʹni kartyny svitu. pp. 11–16 [In Ukrainian].

Bilokonenko, L. A. (2015). Ukrayinsʹkomovnyy mizhosobystisnyy konflikt [Ukrainian-language interpersonal conflict]. Kyiv. 336 p.[In Ukrainian].

Dijk van T. A, Kinch V. (1998). Strategii ponimaniya svyaznogo teksta [Strategies for understanding coherent text]. New in foreign linguistics. Moscow. Vol. 23. Cognitive aspects of language. pp. 153–211 [In Russian].

Dyachenko, N. (2019). Konflikty: komunikatyvno-prahmatychnyy aspekt [Conflicts: communicative-pragmatic aspect]. Philological journal. Vol. 1 (13). pp. 21–31 [In Ukrainian].

Issers, O. S. (2003). Kommunikativnyye strategii i taktiki russkoy rechi [Communication strategies and tactics of Russian speech]. Moscow. 286 p. [In Russian].

Korolʹova, A. V. (2008). Stratehiyi i taktyky komunikatyvnoyi povedinky uchasnykiv spilkuvannya v sytuatsiyi konfliktu [Strategies and tactics of communicative behavior of participants in a conflict situation]. Studia-Linguistica. Vol. 1. pp. 48–53 [In Ukrainian].

Sedov, K. F. (2004). Diskurs i lichnost’ : Evolyutsiya kommunikativnoy kompetentsii [Discourse and personality : The evolution of communicative competence]. Moscow. 320 p. [In Russian].

Selivanova, O. O. (2008). Suchasna linhvistyka: napryamy ta problem: pidruchnyk [Modern linguistics: directions and problems: a textbook]. Poltava. 712 p. [In Ukrainian].

Stanko, D. V. (2014). Stratehiyi i taktyky v emotsiynomu movlenni [Strategies and tactics in emotional speech]. Zapysky z romano-hermansʹkoyi filolohiyi. pp. 179–185 [In Ukrainian].

Shkitskaya, I. Y. (2012). Manipulyatyvni taktyky pozytyvu: linhvistychnyy aspekt [Manipulative tactics of the positive: the linguistic aspect]. Kyiv. 440 p. [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бєлова А. Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики. Мовні і концептуальні картини світу. 2004. С. 11–16.

Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт. Київ : Інтерсервіс, 2015. 336 с.

Дейк ван Т. А., Кинч В. Стратегии понимания связного текста. Новое в зарубежной лингвистике. Москва : Прогресс, 1988. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. С. 153–211.

Дяченко Н. Конфлікти: комунікативно-прагматичний аспект. Філологічний часопис. 2019. № 1 (13). С. 21–31.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва : УРСС, 2003. 286 с.

Корольова А. В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування в ситуації конфлікту. Studia-Linguistica. 2008. № 1. С. 48–53.

Седов К. Ф. Дискурс и личность : Эволюция коммуникативной компетенции. Москва : Лабиринт, 2004. 320 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.

Станко Д. В. Стратегії і тактики в емоційному мовленні. Записки з романо-германської філології. 2014. С. 179–185.

Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 440 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2308-3255 (Print)