DOI: https://doi.org/10.18524/2308-3255.2019.25.195595

Репрезентація досвіду українських жінок-військовослужбовиць у книгах про війну на Сході України (на матеріалі збірок «Дівчата зрізають коси» Є. Подобної та «Жінка війни» А. Шили)

Аліна Червінчук

Анотація


Cучасна українська документалістика характеризується різними формами репрезентації дійсності. У більшості книг про війну на Сході України увагу приділено образу чоловіка-військовослужбовця. Обрані для аналізу збірки є унікальним явищем української документалістики про воєнні дії, адже в них репрезентовані історії про досвід жінок-військовослужбовиць.

У дослідженні представлено аналіз українських документальних творів про війну на Сході України, зокрема увагу сфокусовано на репрезентації феномену війни за допомогою передачі спогадів жінок-військовослужбовиць, які стали героїнями збірок. Визначено провідні авторські комунікаційні стратегії в аналізованих книгах. Звернено увагу на те, що автори дають можливість героїням розповідати власні історії, промовляти до аудиторії, актуальним є використання я-наративу для організації оповіді.

Для збірок характерним є звернення до почуттів героїнь, тобто збірки стали місцем для їхніх рефлексій та переживання кульмінаційних моментів під час реконструкції подій.


Ключові слова


репрезентація війни; жінка на війні; авторські комунікаційні стратегії; автор-спостерігач подій; я-наратив

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahtin, M. M. (1986). Estetika slovesnogo tvorchestva [Esthetics of verbal creativity]. Moscow. [In Russian].

Yevtushenko, O. (2014). Reprezentaczi`ya tipu geroya-voyina v drukovanomu medi`adiskursi` [Representation of hero-warrior type in print mediadiscource]. Vi`snik L`vi`vs`kogo uni`versitetu. Seri`ya: Zhurnali`stika : zbi`rnik naukovikh pracz`. Vol. 39. pp. 227–233 [In Ukrainian].

Korablova,V. (2012). Suchasna viyna: virtualna gra chi travma realnogo? [A modern war: Avirtual game or a trauma with real?]. Gumanitarnij visnik Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Vol. 51. pp. 149–156 [In Ukrainian].

Pavlenko, V. (2018). Reprezentaciya podij u Siriyi v britanskomu voyennomu mediadiskursi [The representation of Syrian events in British war media discourse]. Mizhnarodnij naukovij zhurnal «Internauka». Vol. 5. pp. 22–23 [In Ukrainian].

Podobna, Ye. (2018). Divchata zrizayut kosy. Knyha spohadiv: rosiiskoukrainska viyna. Kyiv. [Іn Ukrainian].

Rizun, V. (2008). Teoriya masovoi komunikatsii [Mass communication theory]. Kyiv. [In Ukrainian].

Rozhdestvenskaia, E. (2010). Narratyvnaia ydentychnost v avtobyohrafycheskom ynterviu [Narrative Identity in an Autobiographical Interview]. Sotsiologiya: metodologiya, metodyi, matematicheskoe modelirovanie. Vol. 30. pp. 5–26 [In Russian].

Frumkyn, K. (2003). Pozytsyia nabliudatelia : Otstranennoe sozertsanye y eho kulturnie funktsyy [Observer Position: Alienated Contemplation and Its Cultural Functions]. Kyіv. [In Russian].

Shyla, A. (2018). Zhinka vijny. Kharkiv [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности. Эстетика словесного творчества. Москва : Искусство, 1986. С. 9–191.

Євтушенко О. Репрезентація типу героя-воїна в друкованому медіадискурсі. Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика : зб. наук. праць. Львів, 2014. Вип. 39. С. 227–233.

Корабльова В. Сучасна війна: віртуальна гра чи травма реального? Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 51. С. 149–156.

Павленко В. Репрезентація подій у Сирії в британському воєнному медіадискурсі. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 5. С. 22–23.

Подобна Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів: російськоукраїнська війна / Укр. Ін-т нац. пам’яті. Київ : Люта справа, 2018. 346 с.

Різун В. Теорія масової комунікації. Київ : «Просвіта», 2008. 260 с.

Рождественская Е. Нарративная идентичность в автобиографическом интервью. Социология: методология, методы, математическое моделирование. № 30. 2010. С. 5–26.

Фрумкин К. Позиция наблюдателя : Отстраненное созерцание и его культурные функции. Киев : Ника-Центр, 2003. 218 с.

Шила А. Жінка війни / літ. ред. О. Сліпушко; худож.-іл. В. Блонська; худож.-оформлювач В. Карасик. Харків : «Фоліо». 2018. 316 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2308-3255 (Print)