DOI: https://doi.org/10.18524/2308-3255.2019.25.195600

Трансмедійний сторітелінг як синергія жанрів, цифрового контенту та мультимедійних платформ

Сергій Азєєв

Анотація


У статті закцентовано на ключових моментах розвитку явища трансмедійного сторітелінгу на теренах сучасного медіапростору. Сформульовано передумови виникнення новітніх технологій передавання інформації в журналістиці. Виявлено особливості функціонування трансмедійних історій у вітчизняних медіа. Зокрема, вказано на жанрові форми та різновиди цифрового контенту, які превалюють у створенні українського крос-медійного продукту. Саме їхня дифузія дозволяє виділити трансмедійний сторітелінг як унікальну медійну формацію, що виникає при цьому завдяки синергетичному ефектові, отриманому поєднанням крос-медійних складників. Відображено рівень зацікавленості вищезазначеними питаннями вітчизняних та зарубіжних дослідників.

Ключові слова


трансмедійний сторітелінг; крос-медіа; мультимедіа; цифровий контент; лонгрід; конвергенція; синергія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylyk, L. (2013) Cross-media as a trend of modern journalism. Naukovi Zapysky Instytutu Zhurnalistyky. Vol. 52. pp. 297–300 [In Ukrainian].

Vasylyk, L. (2015) Transmedia storytelling : рidruchnyk iz cross-media. Schiller Publishing House, Bonn, Sibiu. pp. 27–35 [In Ukrainian].

Pulia, V. (2015) How to create a multimedia longread? Journalist. Vol. 2. pp. 44–45 [In Ukrainian].

Synorub, G. (2017). Transformational processes in the modern media industry as a way to quality journalism. Cross-media: content tehnologii, perspektyty : kolektyvna monografia. pp. 23–32 [In Ukrainian].

Tuzhanskyy, D. (2015). How to write a longread [video]. URL: http:// journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/3755/ (accessed: 04.03.2019) [In Ukrainian].

Fanta, I. (2014) Longreads can attract to the site the same traffic as the top-news. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/longridi_ mozhut_zaluchati_na_sayt_takiy_samiy_trafik_yak_i_topovi_novini_ilona_fanta/ (accessed: 04.12.2019) [In Ukrainian].

Holfeld, R. (2015) What is cross-media? рidruchnyk iz cross-media. Bonn, Sibiu. pp. 21–23 [In Ukrainian].

Shevchenko, V. (2017) Convergence as a main feature of modern media. Cross-media: content tehnologii, perspektyty : kolektyvna monografia. pp. 8–17 [In Ukrainian].

Evans, E. (2008) Character, Audience Agency and Transmedia Storytelling. Culture & Media, Society. Vol. 30. №2. pp. 39–47 [In English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василик Л. Крос-медіа як тренд сучасної журналістики. Наукові записки Інституту журналістики. 2013. Т. 52. С. 297–300.

Василик Л. Трансмедійний сторітелінг: підручник із крос-медіа / вид. І. Крецу, М. Гузун, Л. Василик. Bonn, Germany — Sibiu, Romania : Schiller Publishing House, 2015. С 27–35.

Пуля В. Как создать мультимедийный лонгрид? Журналист. 2015. № 2. С. 44–45.

Синоруб Г. Трансформаційні процеси в сучасній медіаіндустрії як шлях до якісної журналістики. Крос-медіа: контент технології, перспективи : колект. монографія / за заг. ред. В. Шевченко. Київ, 2017. С. 23–32.

Тужанський Д. Як написати longread [відео]. URL: http:// journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/3755/ (дата звернення: 04.03.2019).

Фанта І. Лонгріди можуть залучати на сайт такий самий трафік, як і топові новини. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/ longridi_ilona_fanta/ (дата звернення: 04.12.2019).

Хольфельд Р. Що таке крос-медіа? : підручник із крос-медіа / вид. І. Крецу, М. Гузун, Л. Василик. Bonn, Germany — Sibiu, Romania : Schiller Publishing House, 2015. С. 21–23.

Шевченко В. Конвергентність як основна ознака сучасних медіа. Крос-медіа: контент технології, перспективи : колект. монографія / за заг. ред. В. Шевченко. Київ, 2017. С. 8–17.

Evans E. Character, Audience Agency and Transmedia Storytelling. Media, Culture & Society. 2008. Vol. 30. №2. pp. 39–47.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2308-3255 (Print)