Документальний наратив комуніканта як спосіб осмислення та репрезентації воєнної реальності (на прикладі збірки Є. Шишацького «Мандрівка до потойбіччя. Маріуполь»)

Автор(и)

  • Аліна Червінчук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2308-3255.2022.28.268490

Ключові слова:

війна в Україні, воєнна документалістика, воєнна реальність, авторські комунікаційні наміри, наратив

Анотація

У статті підкреслено, що сучасна українська воєнна документальна література розвивається швидкими темпами, це зумовлено сучасним соціальним контекстом через вторгнення РФ, – повномасштабною війною в Україні. Тривале перебування в умовах воєнного часу потребує осмислення, оцінювання подій, актуалізації та пояснення як для української аудиторії, так і закордонної, чим пояснюється інтерес авторів до такого способу віддзеркалення воєнної реальності.

У дослідженні зосереджено увагу на виявленні потенціалу наративного способу організації матеріалу в документальних збірках про війну в Україні. Підкреслено, що специфіка осмислення воєнної реальності та її репрезентації авторами узалежнена від статусу комуніканта як автора-спостерігача за подіями та автора-учасника подій. Якщо автори-спостерігачі за подіями чітко усвідомлюють свої комунікаційні наміри для досягнення конкретних комунікаційних ефектів (зокрема впливу на громадську думку), то автори-учасники передусім прагнуть актуалізувати персональний пережитий досвід конкретних подій, осмислити його, поділитися з аудиторією, відрефлексувати.

Виявлено, що збірка Є. Шишацького «Мандрівка до потойбіччя. Маріуполь» у вигляді «щоденникових записів» демонструє суб’єктивний досвід автора, пережитий ним під час мандрівки до Маріуполя з волонтерською місією – допомогти своїм рідним та землякам. Здобутий досвід суттєво вплинув на ціннісні орієнтири автора, адже він ретроспективно розповів про перешкоди, з якими зіткнувся на своєму шляху та які йому не вдалося подолати, про особливості адаптації до нової реальності – воєнної.

Посилання

Volosianko, I. (2022). Do pytannia zhanrovoi spetsyfiky suchasnoi prozy pro viinu na Skhodi Ukrainy [On the issue of genre specificity of modern prose about the war in Eastern Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seria: Filologia. Journalistika. Issue 2 (72). Vol. 33. pp. 94–100. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/2_2022/part_2/15.pdf (accessed: 15.11.2022). [In Ukrainian].

Halych, O. (2013). Shchodennyk yak memuarnyy zhanr [Diary as a memoir genre]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Filolohichni nauky. Issue 3. pp. 31–36. [In Ukrainian].

Herasymenko, N. (2020). Non-fikshn u suchasnii literaturi: perevaha chy nedolik? (na materiali tvoriv B. Humeniuka «Blokpost», M. Matios «Pryvatnyi shchodennyk…», N. Rozlutskoho «Notatnyk mobilizovanoho») [Non-fiction in contemporary literature: advantage or disadvantage? (a study of «Checkpoint» by B. Humenyuk, «Private diary...» by M. Matios, «Serviceman’s notebook» by N. Rozlutskyi)]. Literaturnyi protses: metodolohiia, imena, tendentsii. Issue 16. pp. 16–22. URL: https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/535/506 (accessed: 15.11.2022). [In Ukrainian].

Herasymenko, N. (2020). Novyi heroi suchasnoi voiennoi prozy (na materiali knyzhok pro Maydan ta viynu na Donbasi) [A new hero of modern military prose (based on the material of books about the Maidan and the war in Donbas)]. Slovo i Chas. Issue 2(710). pp. 55–67. URL: https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/969/870 (accessed: 15.11.2022). [In Ukrainian].

Herasymenko, N. (2021). Shche bolyt: posttravmatychnyi syndrom kombatantiv u suchasnii voiennii prozi [It still hurts: the post-traumatic syndrome of combatants in modern war fiction]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Zhurnalistyka. Issue 3(71). pp. 79–89. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/part_2/16.pdf (accessed: 15.11.2022). [In Ukrainian].

Kulinska, Ya. (2021). Kontsept non-fiction u suchasnii voiennii literaturi [Non-fiction concept in modern military literature]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Zhurnalistyka. Issue 3(71). pp. 55–60. URL: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/part_3/12.pdf (accessed: 15.11.2022). [In Ukrainian].

Nasminchuk, I. (2020). Osobystisnyi vymir viiny u khronikakh vid Stanislava Asieieva [A personal dimension of the war in the chronicles by Stanislav Aseev]. Obraz. Issue 1. pp. 21–29. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/79788/1/Nasminchuk_Obraz_1_2020.pdf (accessed: 15.11.2022). [In Ukrainian].

Chervinchuk, A. (2018). Avtor-uchasnyk podiy u suchasniy ukraïnskiy voienniy dokumentalistytsi (na prykladi seriï knyh «Zvit za serpen14, «Ilovayskyy shchodennyk», «Savur-Mohyla») [Author-participant in modern Ukrainian military documentary (on the example of a series of books «Zvit za serpen’14», «Ilovayskiy schodennik», «Savur-Mohila»)]. Dialoh: Mediastudiï. Issue 24. pp. 265–274. URL: http://dms.onu.edu.ua/article/view/137322/163345 (accessed: 15.11.2022). [In Ukrainian].

Chervinchuk, A. (2021). Fenomen viyny v informatsiynomu prostori Ukrainy 2015–2018 rr. (za materialamy voiennoï dokumentalistyky) [The phenomenon of war in the information space of Ukraine 2015–2018 (on the example of military documentaries materials)]: monohrafiia. Odesa: Vydavets S. l. Nazarchuk. [In Ukrainian].

Shyshatskyi Ye. (2022). Mandrivka do potoibichchia. Mariupol [A journey to the afterlife. Mariupol]. Kharkiv: FOLIO. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Номер

Розділ

Статті